Grzegorz Turnau – Uno Momento Mortis/Dotąd doszliśmy