Andrzej Koczewski, Marek Górski – A Na Razie W Podróży

przejdź do sklepu
1. Jeszcze nie czas    

2. Karczma dla samotnych

3. A na razie w podróży

4. Deszcz

5. Bezsenność (sł. i muz. Zbigniew Bogdański)

6. A wieczorem (do tawerny)

7. Gdyby…

8. Jesienne wino

9. Gigant rajd (sł. i muz. Zbigniew Bogdański)

10. Wędrowny muzyk

11. Sad

12. Gdzie święci garnki lepią

13. W lesie listopadowym (sł. Jerzy Harasymowicz, muz. Z. Bogdański)

14. Ostatni raz

15. Dom