Jerycho – Cyprian Bazylik. Opera Omnia

przejdź do sklepu
1. Oratio Dominica. Ojcze nasz

2. Modlitwa ludu pospolitego

3. Pieśń ranna

4. Czasu tego to zarania

5. Wspominając początek żywota ludzkiego

6. Pan Bóg wszechmogący

7. Iż to już jest nie tajno każdemu

8. Mądrość Ojca wszechmocnego

9. Nabożna piosnka

10. Z ochotnym sercem Ciebie wysławiam, mój Panie

11. Psalm 36. Zaniechaj towarzystwa

12. Psalm 127. Wszytcy są błogosławieni

13. Magnificat. Wielbij duszo moja Pana

14. Psalm 79. Panie Boże wszechmocny

15. Psalm 129. Z głębokości grzechów moich

16. Psalm 70. W Tobie, Panie, nadzieję mam

17. Pożegnaj nas Boże Ojcze

18. Benedictio mensae