Zbigniew Wodecki – Zacznij od Bacha (Złota kolekcja)