Słodki Całus od Buby – Nie ma rzeczy niemożliwych

Opis


Słodki Całus od Buby koncertował na wszystkich najważniejszych festiwalach studenckich i turystycznych w Polsce. Na wielu z nich był nagradzany i bardzo szybko zaczął być zapraszany na nie jako gość. Wtedy to często występował dodatkowo jako “Pod Skarpą”. Poza tym grupa była zapraszana na wiele imprez i “składanych” koncertów w całej Polsce.

Obecnie działalność Całusa ogranicza się do występów klubowych i tworzenia nowego repertuaru, który – podobnie jak dotychczasowy – jest mocno osadzony w gdańskich realiach i klimatach.

Mimo stosunkowo długiej historii jest to pierwsza płyta CD na rynku.

Spis utworów