Lubelska Federacja Bardów – Stachura Poematy

Opis


fragmenty wstępu napisanego przez Jana Kondraka z książeczki dołączonej do płyty.
(…) Pewne postaci trzeba znać. Tak sądzę. Dla dobra kultury, dla dobra możliwości porozumiewania się. Taką postacią, takim artystą jest Edward Stachura. Więc, jeżeli ktoś twierdzi, że zna twórczość Edwarda Stachury znając tylko jego piosenki, to wie niewiele o tej twórczości. Ten, kto zna jego poematy – trochę wie. Kto zna prozę i poematy – wie wszystko. My przywieźliśmy państwu poematy, którymi w sensie śpiewanym nikt się specjalnie nie zajmował do tej pory (…)
(…) W poematach Stachury jest poezja. W piosenkach Stachury jest tylko proza rymowana, a chcemy pokazać pełniej tego wybitnego artystę, który zrobił bardzo wiele dla języka polskiego, poszerzając jego możliwości, czyli zachował się tak, jak poeta powinien. Ale również wykraczał poza poezję. Zrobił bardzo dużo dla psychologii i dla filozofii (…)
(…) Godzi się to powiedzieć w urodziny 75. Mistrza, który był nie tylko poetą, nie tylko pisarzem, nie tylko śpiewakiem swoich pieśni, nie tylko trubadurem. On przekraczał to wszystko…

opakowanie typu digipack z 36-stronicową książeczką z tekstami

Spis utworów


1. Się (Iście)

2. Zanim mnie przeniesiesz

3. Komunia

4. Nie byłem stróżem ognia w moim domu

5. Cyna i miedź

6. Pieśń: Dużo ognia

7. Zapomniałem wszystko (Tym razem)

8. Przystępuję do ciebie na wskroś

9. Poza kręgiem

10. Pieśń: Hymn do łaźni

11. Kropka nad ypsylonem

12. Opadają nam liście z drzew

13. Pieśń: Wiara

14. Po ogrodzie niech hula szarańcza

15. Pieśń opiekuna ciała