Dzień wspomnień (1.11.2014)

Dzisiaj wspominamy szczególnie tych, z którymi udało nam się zetknąć osobiście w swojej działalności wydawniczej. Właściwie mieliśmy szczęście spotkać ich na swojej drodze, rozmawiać z nimi, poznać ich czy wręcz zaprzyjaźnić się.
Ich brak odczuwa się tego dnia bardziej.


Natasza Czarmińska
Jasiu Stefański (Bez Jacka)
Małgosia Zwierzchowska (duet Grotowski Zwierzchowska)
Irek Wójcicki (EKT Gdynia)
Gienek Waszkiewicz (Grupa Nijak)
Marcin Różycki (również Lubelska Federacja Bardów)